Dječji vrtić Sunce - Faľana
PROJEKTI U DJEČJEM VRTIĆU SUNCE

Rad s djecom u vrtiću treba nalikovati igri ping-ponga. Odgajatelj treba u pravi trenutak znati uloviti lopticu koju mu dijete šalje i vratiti mu lopticu tako da dijete može nastaviti igru. (L.MALAGUZZI)

Rad na projektu kao modelu provođenja odgojno-obrazovnog rada, uvijek nas nadahnjuje, čini bogatijima, odvodi nas na nesvakidašnja mjesta, stvara kvalitetniji odnos s djecom te uvažava njihove potrebe i interese. Rad na projektu dobra je prigoda i za uključivanje roditelja u odgojno - obrazovni proces.

Kada se na vrijeme prepoznaju i podrže dječji interesi, djeca to vraćaju na bezbroj načina. Poticanje individualnosti, kreativnosti i maštovitosti rezultira raznovrsnim i zanimljivim projektima.

Projekti u Dječjem vrtiću Sunce:

- DVORCI I DVORJANI
- DINOSAURI
- MORE
- AKVARIJ
- LA FANTASIA DEI COLORI
- L*ACQUA
- HRČCI
- HRANA
- ČAROBNJACI-ZMAJEVI
- KUKCI
- VODA
- ZDRAVA HRANA
- NAŠE STABLO
- KULTURNA BAŠTINA
- IL SASSO
- LE SENSAZIONI
- SVEMIR
- DVORCI
- GLI ANIMALI DELLA FATTORIA
- ATTIVITA APROFONDITE SUL TEMA DELLE API


STRUČNO USAVRŠAVANJE DJELATNIKA


Trajno profesionalno napredovanje i zakonska obveza odgojnih djelatnika radi unapređenja odgojno - obrazovnog rada odvija se putem internih stručnih aktiva, seminara,stručnih skupova i individualnim stručnim usavršavanjem.

Tijekom stručnih usavršavanja upoznali smo vrhunske stručnjake u našoj Ustanovi:

- dr.JOSIPU BAŠIĆ
- prof, J.CVETKOVIĆ LAY
- prof,P.BLAŠKOVIĆ
- prof.V.POKRIVKU

Za odgajateljice talijanske skupine organiziraju se edukacije u suradnji s Unione Italiana.

NAGRADE I PRIZNANJA:
-NEKE MOJA ISTRA BLISTA- VOLIM HRVATSKU
(nagrade i priznanja za najbolje likovne radove u kategoriji vrtića)
-ZA POSTIGNUTE REZULTATE NA OLIMPIJSKIM FESTIVALIMA DJEČJIH VRTIĆA
(pehari, medalje)
-ZELENA ZASTAVA
(ZA USPJEŠNO PROVOĐENJE MEĐUNARODNOG PROGRAMA ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA OKOLIŠ)
-ZAHVALNICA TZ OPĆINE FAŽANA
(za najuređeniju javnu površinu,za suradnju u ostvarenju programa,sudjelovanje na FAŽANSKOM TANCU)
-ZAHVALNICA ZA UČEŠĆE U AKCIJI
(„Solidarnost na dijelu“- Hrvatski crveni križ Pula)EKO-PLAN I PROGRAM RADA DJEČJEG VRTIĆA SUNCE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2009/2010.

CILJEVI:
1.Kontinuirano poticati ekološku osjetljivost djece i odraslih i suživot s prirodom
2.Razvijati pozitivne stavove i ponašanja prema okolišu i njegovo očuvanjeI projekt- Gdje se koje smeće meće(otpad)

Što:
- nastaviti sa sakupljanjem i selektiranjem korisnog otpada (stari papir,otpadno jestivo ulje,ostaci hrane,kompostište)
- recikliranje papira
- postavljanje “zelenih otoka“
- anketa za lokalno stanovništvo (lokalna samouprava, osnovna škola, ugostiteljski objekti, zdavstvene ustanove)
- kreiranje i izrada brošura i letaka o pravilnom razvrstavanju otpada

Tko:

- djeca,djelatnici
- roditelji
- Komunalac d.o.o
- Općina Fažana
- Metis d.o.o.
- Vitrex d.o.o.
- Osnovna škola Fažana
- lokalno stanovništvo

Kada
- kontinuirano tijekom godine

Gdje
- vrtić i vrtićko okruženje


II projekt- PUTOVANJE NACIONALNIM PARKOM BRIJUNI

Što: - doživljaj Nacionalnog parka Brijuni i putovanje brodom
- upoznati biljni svijet u Botaničkom vrtu (vrste i nazivi, tekstura ,mirisi)
- sakupljačke aktivnosti plodova,grančica,lišća.....- za poticaj aktivnosti u vrtiću
- posjet i doživljaj šume(tišina,zvukovi prirode)
- susret s tisućljetnom maslinom (mjerenje debla,taktilni doživljaj kore,berba maslina)
- suradnja s biologom (prof.Sandro Dujmović) i šumarom (Miloš Ugrčić)
- upoznati autohtone vrste domaćih životinja (muflon,jelen,zec,fazan,galeb,vjeverica,ptice...),safari (slon, zebre,antilope,ara papagaj,noj...)
- posjet Muzeju prepariranih životinja na Brijunima
- motoričke aktivnosti u šumi ,na livadi...,vježbe disanjai opuštanja u posebnim mikroklimatskim uvjetima
- posjet roditeljima na radnom mjestu

Tko:

- djeca,odgojitelji,ravnateljica, domar, roditelji,
- NP Brijuni
- biolog Sandro Dujmić
- šumar Miloš Ugrčić
- mediji (Glas Istre)

Kada:
- kroz tri ciklusa (jesen, zima, proljeće)

Gdje:
- vrtić
- NP BrijuniIII projekt - PRIRODOM SE KREĆI – BIT ĆEŠ JAČI I VEĆI

Što:
- rad na očuvanju zdravlja kroz kretanje, osmišljavanje novih oblika i sadržaja (pješačenje,biciklijade,rolanje,vožnja romobilom)
- igrom do zdravlja u prirodnom okruženju,realizirati kroz tjedne šetnje
- dječje asocijacije ,senzorne i motoričke aktivnosti, sakupljačke aktivnosti, likovno stvaralaštvo, elementarne i igre s pjevanjem (snimanje diktafonom)
- obilazak zaštićenih stabala (hrasta plutnjaka) i aktivnosti u njegovom okruženju
- suradnja i uključivanje u zajednički projekt DV Ruše (Slovenija) Zdrav živoz
- promicati i osvještavati navike vezane uz kretanje kroz izradu letaka,brošura,slikovnica,edukativne majice

Tko:
- djeca, djelatnici
- roditelji
- DV Ruše

Gdje:
- livade, šume, obala mora,stanište hrasta plutnjaka

Kada:
- kontinuirano


IV projekt-PROSLAVE PRIRODE

Što:
1.Hrvatski olimpijski dan (10.09.)
2.Dan bez automobila (22.09.)
3.Dani kruha i plodova zemlje (listopad)
4.Međunarodni dan pješačenja (15.10.)
5.Svjetski dan šuma /Dan ljudskih prava
6.Svjetski dan zdravlja(07.04.)
7.Dan planetaZemlje(22.04.)
8.Dan biološke raznolikosti
9.Dan vrtića/Svjetski dan igre
10.Projektni dan (svibanj)
11.Berba maslina, posjet uljari

Kada:
- prema priloženim datumima

Tko:
- djeca
- djelatnici
- roditelji
- TZ Općine Fažana
- predstavnici osnivača
- Osnovna škola Fažana
- predstavnici medija

Gdje:
- vrtić, dvorište
- Park DV Sunce i OŠ Fažana
- NP Brjuni
- šume, livade,obala
- Uljara GaližanaV PROJEKT- OSTALE EKO- AKTIVNOSTI

ŠTO:
- sađenje autohtonog bilja i sezonsko uređenje cvjetnjaka i kamenjara, sadnja stabla albicije(Albizia julibrissin) i katalpe (Catalpa bignonioides nana)
- edukacija eko-patrole o vođenju tabelarnog prikaza eko akcija, obilasci i ocjenjivanje
- uočavanje promjena kroz godišnja doba (stablo kestena,hrasta plutnjaka)
- sudjelovanje u ekološko - edukatvnoj akciji "Neka moja Istra blista-Volim Hrvatsku"(ožujak)
- priprema i sudjelovanje na 9.olimpijskom festivalu dječjih vrtića istarske županije (svibanj)
- eko-izložbe djece vrtića Sunce (svibanj)
- Fažanski tanac(lipanj)

Tko:
- djeca
- djelatnici vrtića
- Turistička zajednica Općine Fažana
- Komunalac d.o.o.
- ravnateljica
- koordinatori


Kada:
- prema priloženim datumima

Gdje:
- vrtić, dvorište
- Park DV Sunce i OŠ Fažana
- livada,obližnja šuma
- Trg Sv.Kuzme i DamjanaVI projekt- ODRŽIVA POTROŠNJA

Što:
- prelazak na sredstva javnog prometa i minimalno korištenje automobila (dijeljenje automobila)
- povećanje udjela regionalnih i sezonskih proizvoda u prehrani
- prednost proizvodima nastalim ekološkom proizvodnjom
- prednost kupovine proizvoda koja nisu prethodno testirana na životinjama
- izbjegavanje svaranja suvišnog otpda (dekoriranje poklona,pretjerivanje u modnim detaljima,korištenje papira s obje strane,koristiti neoblikovani materijal u izradi didaktičkih sredstava ,smanjivanje upotrebe sredstava za čišćenje kada to nije neophodno – operimo stakla vodom)
- Organizirati sajam za darivanje uporabljenih odjevnih predmeta i igračaka

Tko:
- djeca,djelatnici i roditelji

Kada:
- kontinuirano tijekom godine

Gdje:
- vrtić, vrtićko okruženje,roditeljski dom


Dječji vrtić Sunce - Fažana
Admin